Aktualności

Akredytacja Erasmus PlusAkredytacja Erasmus Plus

Z radością i wielką dumą informujemy, że wniosek złożony przez naszą szkołę otrzymał Akredytację Programu Erasmus Plus w sektorze Edukacja Szkolna. Jest to ogromny nasz sukces ponieważ zajęliśmy 16 miejsce w tym sektorze na prawie 500 szkół aplikujących z całej Polski. Przyznanie akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania funduszy unijnych na realizowanie mobilności uczniów i nauczycieli w ramach programu Erasmus Plus. Akredytacja może być utożsamiana z uzyskaniem ‘biletu wstępu’ do programu lub rodzajem stałego członkostwa. Oznacza to, że przez 4 lata regularnie odbywać się będą wymiany uczniowskie do europejskich placówek, szkolenia oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli. Główne cele naszych działań to m.in. wzrost kompetencji zawodowych, językowych, interkulturowych, proekologicznych i prozdrowotnych. Możliwość udziału uczniów i kadry w nowej odsłonie programu Erasmus Plus jest ogromnym wyróżnieniem dla naszej szkolnej społeczności i z pewnością wykorzystamy nasze wcześniejsze bogate doświadczenie aby realizowane projekty były na jak najwyższym poziomie.