Aktualności

EGZAMINY ZAWODOWE. Podstawa 2017


EGZAMINY ZAWODOWE PISEMNE
23 czerwca 2020 – WTOREK
Podstawa 2017

kwalifikacja AU 23
godzina 8:00
sala 201
ilość zdających 14
egzamin elektroniczny

kwalifikacja AU 33
godzina 8:00
sala 204
ilość zdających 13
egzamin elektroniczny

kwalifikacja AU 22
godzina 10:00
sala 201
ilość zdających 12
egzamin elektroniczny 

kwalifikacja AU 22
godzina 10:00
sala 204
ilość zdających 12
egzamin elektroniczny

kwalifikacja TG 12
godzina 10:00
sala 304
ilość zdających 8
egzamin pisemny papierowy

kwalifikacja TG 12
godzina 10:00
sala 306
ilość zdających 7
egzamin pisemny papierowy

kwalifikacja AU 35
godzina 10:00
sala 303
ilość zdających 9
egzamin pisemny papierowy

kwalifikacja AU 35
godzina 10:00
sala 309
ilość zdających 8
egzamin pisemny papierowy

kwalifikacja TG 14
godzina 10:00
sala 1
ilość zdających 27
egzamin pisemny papierowyEGZAMINY ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Podstawa 2017


22 czerwca 2020 – PONIEDZIAŁEK

kwalifikacja AU 33 
godzina 9:00
czas trwania egzaminu 180 min
sala 307
ilość zdających 7
dokumentacja
 
kwalifikacja AU 33
godzina 9:00
czas trwania egzaminu 180 min
sala 306
ilość zdających 6
dokumentacja

kwalifikacja TG 12 
godzina 9:00
czas trwania egzaminu 150 min
sala 304
ilość zdających 8
dokumentacja 
s+ 16 pkt

kwalifikacja TG 12 
godzina 9:00
czas trwania egzaminu 150 min
sala 305
ilość zdających 7
dokumentacja 

kwalifikacja AU 22 
godzina  9:00
czas trwania egzaminu 120 min
sala 301
ilość zdających 12
dokumentacja
 
kwalifikacja AU 22 
godzina 9:00
czas trwania egzaminu 120 min
sala 105
ilość zdających 12
dokumentacja 

kwalifikacja TG 14 
godzina 9:00
czas trwania egzaminu 150 min
sala 1
ilość zdających 27
dokumentacja

 
24 czerwca 2020 – ŚRODA

kwalifikacja AU 23 
godzina 9:00
czas trwania egzaminu 180 min
sala 201/209
ilość zdających 14
dokumentacja komputerowa


25 czerwca 2020 – CZWARTEK

kwalifikacja AU 35
godzina  9:00
czas trwania egzaminu 180 min
sala 201
ilość zdających 9
dokumentacja komputerowa


kwalifikacja AU 35
godzina 9:00
czas trwania egzaminu 180 min
sala 204
ilość zdających 9
dokumentacja komputerowa Uwaga!
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy oraz nauczyciele
przedmiotów zawodowych
Zdający na egzamin pisemny przynoszą :
• dokument tożsamości
• przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
• Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator
prosty.

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:
• dokument tożsamości
• przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
• kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka – zawody: technik logistyk,
technik portów i terminali,
• kalkulator prosty – technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi
turystycznej.

WEJŚCIA DO SZKOŁY W CZASIE TRWANIA
WSZYSTKICH EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
(PODSTAWA 2017)

Uwaga!
Uczniowie przychodzą na egzamin min. 30 min przed rozpoczęciem egzaminu
Dyżury nauczycieli przy wejściach do szkoły

22.06.2020 (poniedziałek) – egzamin godz. 9:00
AULA (wchodzą uczniowie zdający w auli)
GŁÓWNE WEJŚCIE (wchodzą uczniowie zdający w salach na 1 piętrze)
GÓRNY PARKING (wchodzą uczniowie zdający w salach na 3 piętrze)

22.06.2020 (poniedziałek) – egzamin godz. 13:00
GŁÓWNE WEJŚCIE (wchodzą uczniowie zdający w salach na 1 piętrze)

23.06.2020 (wtorek) – egzamin godz. 8:00
GŁÓWNE WEJŚCIE (wchodzą uczniowie zdający w salach na 2 piętrze) – Katarzyna
Wzorek,

23.06.2020 (wtorek) – egzamin godz. 10:00
AULA (wchodzą uczniowie zdający w auli)
GŁÓWNE WEJŚCIE (wchodzą uczniowie zdający w salach na 2 i 3 piętrze)

24.06.2020 (środa) – egzamin godz. 9:00
GŁÓWNE WEJŚCIE (wchodzą uczniowie zdający w sali w 201)

25.06.2020 (czwartek) – egzamin godz. 9:00
GŁÓWNE WEJŚCIE (wchodzą uczniowie zdający w sali w 201 i 204)

Author


Avatar