Aktualności

„Kształcenie Dualne – drogą do sukcesu”

“Kształcenie Dualne – drogą do sukcesu”

W dniu 5 czerwca 2019 roku na auli Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera odbyło się spotkanie nt.: “Kształcenie Dualne – drogą do sukcesu”.

Celem spotkania było zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołą a instytucjami rynku pracy w zakresie kształcenia dualnego oraz tematyka doradztwa edukacyjno-zawodowego i jego rola w budowaniu współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorcami. Istotnym elementem było ponadto podpisanie umów patronackich z Katowicką Specjalna Strefą Ekonomiczną, Firm Rainbow oraz o współpracy z Fundacją TEANO oraz Firmą Airport Services. Gościem specjalnym był Prezydent Miasta Żory Pan Waldemar Socha, natomiast prelekcje wygłosił dr Aleksander Wolski Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH.