Aktualności

Dzień z prawem w Tischnerze

Tradycją naszej szkoły stały się obchody Dnia z prawem– imprezy pod patronatem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Naszymi gośćmi a zarazem prelegentami byli w tym roku: doktor prawa – Pan Tomasz Moll,mediator Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca na szkoleniach z zakresu mediacji oraz doktor socjologii a zarazem Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Żorach – Pan Aleksander Wolski.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać w auli GWSH ciekawych wykładów na następujące tematy: „Mediacje jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów” oraz „ Bezpieczeństwo dużych aglomeracji miejskich”.

Szczególnym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się wykład poświęcony mediacjom i zawodowi mediatora, gdyż stanowi on ciekawą alternatywę zawodową dla naszej młodzieży.

Zagadnienia socjologiczne poruszane w wykładzie przez Pana Dziekana A. Wolskiego były z kolei popierane interesującymi odwołaniami do otaczającego nas najbliższego środowiska miejskiego.

Ewa Barczyk