Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 • patronat imprez Przedsiębiorczość drogą do sukcesu”, Dzień Przedsiębiorczości oraz Dzień Logistyka
 • pomoc w organizacji wycieczki na terenie KSSE
 • realizacja projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej „Kariera i Kompetencje”
 • prelekcje podczas spotkań „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu”, Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

 

Żorska Izba Gospodarcza

 • Współpraca od 2003 roku
 • patronat od 2015 roku
 • realizacja wspólnych projektów dla uczniów i nauczycieli
 • realizacja projektu IKAR- wakacyjne praktyki dla uczniów
 • organizacja „Dnia Przedsiębiorcy”- impreza środowiskowa
 • wspólne warsztaty i prelekcje pracodawców podczas „Światowego Dnia Przedsiębiorczości”

 

Uniwersytet Ekonomiczny

 • Patronat UE
 • Udział młodzieży w Ekonomii Ekstremalnej
 • „Logistyka przy ognisku” – spotkanie młodzieży klas II i III Technikum Logistycznego z Panem dr Piotrem Hanusem i Panią Anną Oleksy
 • udział młodzieży w wykładach i warsztatach w ramach Ekonomii dla Liceum i Technikum
 • prelekcje Pan dr inż. Tomasz Zieliński – Dziekana Wydziału Biznesu Finansów i Administracji w Rybniku podczas spotkań np. Przedsiębiorczość droga do sukcesu, Dnia Logistyka oraz Dnia Przedsiębiorczości
 • udział uczniów w warsztatach debatanckich zorganizowanych przez Fundację Polska Debatuje i Centrum Informacji o Euro NBP.
  udział uczniów w konkursie Ligi Młodych Logistyków.
 • Udział młodzieży w Dniach Otwartych UE

 

Akademia Wychowania Fizycznego

 • podpisanie umowy o współpracy
 • wykłady dr Damiana Hermana w ramach Tygodnia Zdrowia i Urody

 

Politechnika Śląska

 • podpisanie umowy o współpracy
 • spotkania z młodzieżą klas maturalnych
 • prelekcje dr hab. Bernarda Witka
 • udział młodzieży w Salonie Maturzysty

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

 • podpisanie umowy o współpracy
 • Wyjazd młodzieżyna zajęcia warsztatowe poświęcone znaczeniu wyglądu zewnętrznego w biznesie – GWSH Katowice
 • Realizacja innowacji pedagogicznej w klasie medialno-prawnej z elementami kryminalistyki

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

 • Warsztaty dla uczniów
 • Realizacja projektu: Śląska Liga Biznesowa
 • Wyjazd młodzieżyna zajęcia warsztatowe poświęcone znaczeniu wyglądu zewnętrznego w biznesie – GWSH Katowice

Hospicjum im. Jana Pawła II

 • Coroczny przemarsz ulicami miasta w ramach programu „Pola nadziei”

 

Więzienie Jastrzębie-Szeroka

 • Zapoznanie się z pracą w więzieniu i kompetencjami personalno-społecznymi przydatnymi do pracy w charakterze służby więziennej
 • Organizacja wycieczek do więzienia
 • prezentowanie przez uczniów talentów teatralnych we więzieniu

 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A

 • Warsztaty na temat prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prowadzenie lekcji z przedstawicielami Agencji
 • Wspólne imprezy np. „Dzień Przedsiębiorczości”
 • Uczestniczenie naszej młodzieży w kursach nadających nowe kwalifikacje uczniom naszej szkoły

 

Współpraca z Fundacją Edukacji Przedsiębiorczej

 • Realizacja projektu – gra edukacyjna
 • Realizacja warsztatów: Wejście na rynek pracy z sukcesem, samoocena i ścieżka kariery

 

Współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości:

 • Realizacja programów edukacyjnych np.: młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, dzień przedsiębiorczości
 • organizacja jednodniowych praktyk zawodowych

 

Współpraca z Fundacją na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis:

 • Warsztaty dla młodzieży
 • Realizacja projektu „Bądź Przedsiębiorczym”
 • Szkolenia wyjazdowe i  e-learningowe
 • Organizacja „Dnia Przedsiębiorczości”
 • Uzyskanie certyfikatu przez szkołę „Bądź Przedsiębiorczym”

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 • warsztaty nt. komunikacji, interpersonalnej, wzmocnienia swojej osobowości,
 • przeprowadzanie testów predyspozycji zawodowych

 

Młodzieżowe Biuro Pracy

 • organizacja targów pracy
 • spotkania nt. Wymarzonych zawodów
 • Udział młodzieży w targach podmiotów ekonomii społecznej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia kariery
 • omówienie z pracodawcą rozmowy kwalifikacyjnej,
 • spotkania nt.: rynek pracy a moje oczekiwania, lokalny rynek pracy , możliwości zatrudnienia, poznaję swój zawód, mój start na rynku pracy,analiza predyspozycji zawodowych, korzyści wynikające z zatrudnienia, z OHP do kariery, dopiąć swego czyli jak wyznaczy i osiągną swoje cele, gdzie i jak szuka pracy, wybieramy zawód – osobiste planowanie kariery w oparciu o kompetencje, test kompetencji zawodowych

 

Powiatowy Urząd Pracy

 • prelekcje nt. Rynku pracy
 • realizacja projektów unijnych
 • udział w konkursach
 • Współorganizacja imprez lokalnych w ramach Europejskiego Tygodnia Kariery Zawodowej oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości


Współpraca z Leroy Merlin Żory, Castorama   Żory , Makro  – Rybnik, Nifco  Żory
– organizacja praktyk zawodowych dla technikum logistycznego.

 

Współpraca z uczelniami wyższymi np.: z bankami np.:ING Bank Śląski, Kredyt Bank oraz przedsiębiorstwami:

 • Prowadzenie zajęć z udziałem przedstawicieli
 • Współorganizowanie konkursów
 • Udział instytucji w „Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości”, „Dniu Przedsiębiorczości”
 • spotkanie z prezesem Klubu Abstynenta „Ster na trzeźwość” – profilaktyka uzależnienia alkoholowego – wzrost wiedzy na temat zdrowia i jeg uwarunkowania w planowaniu kariery zawodowej 
 • Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach – projekt Wojewody Śląskiego „Pomoc organizacjom społecznym naszego regionu w oparciu o wolontariat” 
 • Spotkania z przedstawicielem firmy Adecco Poland – warunki zatrudnienia na rynku pracy Unii Europejskiej, ubezpieczeń i realizacji krótkotrwałych umów o pracę
 • Warsztaty dla młodzieży klas maturalnych „Jak cię widzą, tak cię piszą – podstawowe zasady autoprezentacji” warsztaty zorganizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Ochrony Pracy
 • organizacja spotkań z policją, podróżnikami, ludźmi różnych narodowości – prowadzenie przez nich lekcji itp.
 • Spotkanie z pracownikiem agencji headhunterskiej ManPower-profesjonlany „łowca głów” – warsztaty z przygotowania profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego, zaznajamia z aktualnymi trendami panującymi na rynku pracy itp.
 • Spotkanie z Native Speakerem – z Joe Phillips, zajęcia prowadzone są dla klas z językiem angielskim
 •  

Film – Absolwenci Tischnera
https://www.youtube.com/watch?v=P2ggwqsJxbY

 
POWER NOWE DOŚWIADCZENIE SZANSĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

nr 2016-1-PL01-KA102-025563

Projekt rozpoczął się 15.11.2016r, okres realizacji 20 miesięcy (do 14.07.2018r.) Raport końcowy z projektu do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji został złożony zgodnie z terminem 14.09.2018r.

ROK 2018

 • do rekrutowano uczniów – styczeń
 • podpisano umowę z firmą pośredniczącą Training Vision Ltd. ustalając wcześniej przydział obowiązków dla szkoły i firmy oraz ustalono budżet z firmą
 • ustalono program pobytu uczestników
 • uczniowie sporządzili CV w języku polskim i angielskim
 • wybrano miejsca praktyk oraz miejsca noclegowe
 • po wcześniejszym rozeznaniu rynku zdecydowano i zakupiono bilety lotnicze wybierając najkorzystniejszą ofertę
 • dokonano ubezpieczenia wyjeżdzających na staże po uprzednim wyborze najkorzystniejszej oferty
 • zakupiono laptop dla koordynatora i słowniczki dla uczniów z języka angielskiego po przeprowadzonym wcześniej rozeznaniu ofert
 • zakupiono materiały reklamowe
 • wprowadzono dane do systemu Big Bang
 • wybrano nauczycieli do prowadzenia zajęć
 • zrealizowano zajęcia przygotowujące do wyjazdu (z języka angielskiego zawodowego, z przedmiotów zawodowych, z doradztwa zawodowego, z psychologiem i kulturalnych, bhp)
 • uczestnicy sporządzili Indywidualny Plan Kariery
 • dla chętnych zorganizowano testy predyspozycji zawodowych oraz testy wiedeńskie
 • przeprowadzono spotkania z rodzicami celem podpisania umów i niezbędnej dokumentacji oraz przekazania informacji dotyczących wyjazdu
 • przeprowadzono szkolenie bhp dla uczestników staży
 • podpisano umowę finansową z firmą pośredniczącą
 • zorganizowano 2 wyjazdy na miejsca praktyk – Anglia Portsmouth (kwiecień, maj)
 • każdy dzień uczestnik odnotowywał w dzienniczku zajęć w języku polskim i angielskim, nauczyciele opiekunowie każdego dnia dokonywali kontroli praktyk
 • wypłacono kieszonkowe uczniom i nauczycielom opiekunom – część przed wyjazdem i część po powrocie
 • zorganizowano kontrolę miejsc praktyk i warunków noclegowych przez dyrektora i wicedyrektora szkoły
 • uczestnicy sporządzili indywidualne sprawozdania z pobytu oraz prezentacje ze stażu
 • przeprowadzono ankiety ewaluacyjne oraz satysfakcji uczestników
 • przed, w trakcie i po prowadzono promocję projektu
 • przygotowano Certyfikaty i Europassy dla uczestników
 • podsumowano projekt dzieląc się doświadczeniem w maju z pierwszego wyjazdu i w listopadzie z drugiego wyjazdu w Kinie na Starówce w ramach spotkania z przedsiębiorcami oraz uczniami szkół gimnazjalnych, ponadpodstawowych
 • sporządzono i wysłano do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji raport końcowy – wrzesień

W dniu 31 stycznia 2019 roku szkoła otrzymała pismo z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z informacją, że projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami   z wniosku o dofinansowanie i z oceną: „projekt należy ocenić wysoko pod względem realizacji. Niewątpliwie wywrze pozytywny wpływ zarówno na uczestników, jak i podmioty zaangażowane w jego realizację”.

Rozliczona kwesta dofinansowania wynosi: 111 352 EUR tj. 471 642,53 PLN.

praca_ekonomiści_Anglia

Czas_wolny_Anglia_2018

                                                                            Koordynator Joanna Krupa0

Skip to content