Your address will show here +12 34 56 78
dla uczniów

Egzaminy poprawkowe dla naszych uczniów – 28 sierpnia 2018 (wtorek)Matematyka

 

Pisemny,

godz. 8:00

Ustny,

godz. 12:00

Sala 108

Sala 107


J. polski

Pisemny,

godz. 8:00

Ustny,

godz. 12:00

Sala 104


J. rosyjski

 

Pisemny,

godz. 10:00

Ustny,

godz. 13:00

Sala 103

 

 


Chemia

 

Pisemny,

godz. 8:00

Ustny,

godz. 12:00

Sala 105


Biologia

 

Pisemny,

godz. 10:00

Ustny,

godz. 13:00

Sala 105

 

0

dla uczniów

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju, tj. m.in. dostosowanie warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.


Terminy egzaminu:

  • Egzamin pisemny w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00.
  • Egzamin ustny w dniu  21 sierpnia 2018 r.   ( wtorek ) o godzinie 10.00
  •  

 

Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br. (godzina będzie podana w późniejszym czasie).

Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc  NIE  PODLEGA  DODATKOWEJ  OPŁACIE.

0