Your address will show here +12 34 56 78
WAKACJE !!!
Życzymy wszystkim udanych, radosnych i słonecznych wakacji, a przede wszystkim bezpiecznych.
Spotkajmy się wypoczęci i pełni sił potrzebnych w przyszłym roku szkolnym – 4 września 2017.

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA W ŻORACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS POZOSTAŁYCH

Rekrutacja 2017/2018

Rozwiń

Krok IV – potwierdzenie woli wyboru szkoły 

7 lipca 2017 r. sprawdź, czy jesteś na liście osób przyjętych do szkoły

Jeżeli zostałeś przyjęty do technikum, zgłoś się do szkoły po skierowanie na badania lekarskie.
Badania lekarskie przeprowadzisz w Poradni Medycyny Pracy w Przychodni na Rondzie

**********

Przynieś do szkoły wymagane dokumenty
W dniach od 7 lipca (piątek) do 13 lipca (czwartek)
w godzinach od 9:00 do 15:00

Dokumenty wymagane na tym etapie rekrutacji
• Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
• Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
• Ksero aktu urodzenia.
• 2 fotografie legitymacyjne – podpisane z tyłu (imię, nazwisko i klasa)
• Pisemne poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły) – wypełniony kwestionariusz, pobrany ze szkolnej strony i podpisany przez rodziców i kandydata.
• Uczniowie technikum - także zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
Krok III

Zaloguj się na swoje konto i wpisz swoje osiągnięcia (oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz osiągnięcia szczególne -konkursy, olimpiady, wolontariat itp.) 

 

W dniach od 23 czerwca (piątek) do 27 czerwca 2017 (wtorek)  w godz. 9:00 do 15:00 

 

Przynieś do punktu naboru dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia.

Pamiętaj, że kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum


Dokumenty wymagane na tym etapie rekrutacji:

1. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

2. Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3. Przypominamy osobom, którym przysługuje pierwszeństwo przyjęcia o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów (oświadczenia i kopie zaświadczeń)


Dodatkowe dokumenty

(tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać)zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim czy o wolontariacie,  jeśli te informacje nie zostały wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum

Krok II

Wydrukuj, wypełniony w elektronicznym systemie naboru, WNIOSEK o przyjęcie do szkoły.  

Jeżeli Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera jest szkołą pierwszego wyboru, przynieś do nas swój wniosek. Nie zapomnij, że ma być podpisany przez Ciebie i przez Rodzica. 

 

Jeśli spełniasz któreś (albo kilka) z warunków lub kryteriów, decydujących o pierwszeństwie w przypadku uzyskania równej liczby punktów:

–      Masz problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, (w tym specjalistycznej) albo,

–      wychowujesz się w rodzinie wielodzietnej lub zastępczej;

–      ktoś z Twojej rodziny jest niepełnosprawny;

–      jesteś wychowywany samotnie wychowywany(a) przez jednego z rodziców.


Przynieś także wypełnione i podpisane oświadczenie, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie tych kryteriów.

Dokumenty wymagane na tym etapie rekrutacji:

  1. Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru ), potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna

  2. OŚWIADCZENIE o spełnianiu kryteriów decydujących o pierwszeństwie przyjęcia do szkoły w przypadku równej liczby punktów (pobrane ze strony szkolnej, wypełnione i podpisane przez rodziców), wraz z wymaganymi dokumentami. Dokumenty te zostaną skopiowane na miejscu, w szkole, a oryginał zostanie zwrócony Kandydatowi

Krok 1

Od 19 maja do 19 czerwca 2017 zarejestruj się w wybranej szkole za pomocą elektronicznego systmu noboru

START

Zapoznaj się z Warunkami rekrutacji

Aktualności
Aktualności

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

16 sierpnia 2017

Przypominamy o ubezpieczeniu uczniów!Od 21 sierpnia 2017 w naszej szkole, wzorem lat ubiegłych, będzie możliwość ubezpieczenia się w ramach ofert ubez...

Aktualności

SEMINARIUM PRZYGOTOWAWCZE DO WYMIANY MŁODZIEŻY DO KAMP-LINTFORT

27 czerwca 2017

W ramach przygotowań do projektu wymiany młodzieży pt. „Wielokulturowość na co dzień” uczniowie Tischnera wzięli udział w dwudniowych wars...

Aktualności

Wyniki konkursu SUDOKU

10 czerwca 2017

Szkolny konkurs SUDOKU rozstrzygnięty. Tylko sześć osób spośród uczestników konkursu rozwiązało łamigłówki bezbłędnie. O klasyfikacji końcowej zadecyd...

Aktualności

Nagroda prezydenta

23 maja 2017

W sobotę (20 maja 2017 r.) podczas jubileuszowej edycji Easy Jazz Festiwalu uroczyście wręczono Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta Żory. Nagrodę w k...

Aktualności

„Deutsch hat Klasse” – „Niemiecki ma klasę”

17 maja 2017

WSPÓŁPRACA, WSPÓŁDECYDOWANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE – to główne zagadnienia projektu prowadzonego przez Goethe-Institut w Warszawie. W projekcie i konkursie...

Aktualności

TISCHNER W FIRMIE NEXTEER AUTOMOTIVE W GLIWICACH

27 kwietnia 2017

Klasy technika logistyka oraz eksploatacji portów i terminali odwiedziły firmę Nexteer Automotive w Gliwicach

Aktualności

Lekcje języka rosyjskiego z cyklu „Tego nie znajdziesz w podręczniku”

20 kwietnia 2017

W dniu 6 marca 2017 r. już po raz kolejny uczniowie klasy 2 l i 1 e  wzięli  udział  w trzech lekcjach języka rosyjskiego przeprowadzonych na Wydziale...

Aktualności

Staże zagraniczne 2017 – rekrutacja w toku

12 kwietnia 2017

Staże zagraniczne 2017 rekrutacja w toku - termin upływa 21.04!

Aktualności

Droga do sukcesu z Tischnerem

12 kwietnia 2017

W dniu 7 kwietnia 2017 roku odbyło się w Żorach spotkanie „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu”, którego organizatorem był Zespół Szkół Nr 2 im. ks. pr...

Osiągnięcia uczniów

 

Szkoła pod patronatem

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Żorskiej Izby Gospodarczej

  • Text Hover
  • Text Hover
Partnerzy