Your address will show here +12 34 56 78
#TISCHNER PROMO 2017

Rekrutacja 2017/2018

Krok III

Zaloguj się na swoje konto i wpisz swoje osiągnięcia (oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz osiągnięcia szczególne -konkursy, olimpiady, wolontariat itp.) 

 

W dniach od 23 czerwca (piątek) do 27 czerwca 2017 (wtorek)  w godz. 9:00 do 15:00 

 

Przynieś do punktu naboru dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia.

Pamiętaj, że kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum


Dokumenty wymagane na tym etapie rekrutacji:

1. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

2. Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3. Przypominamy osobom, którym przysługuje pierwszeństwo przyjęcia o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów (oświadczenia i kopie zaświadczeń)


Dodatkowe dokumenty

(tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać)zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim czy o wolontariacie,  jeśli te informacje nie zostały wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum

START

Zapoznaj się z Warunkami rekrutacji

Krok 1

Od 19 maja do 19 czerwca 2017 zarejestruj się w wybranej szkole za pomocą elektronicznego systmu noboru

Krok II

Wydrukuj, wypełniony w elektronicznym systemie naboru, WNIOSEK o przyjęcie do szkoły.  

Jeżeli Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera jest szkołą pierwszego wyboru, przynieś do nas swój wniosek. Nie zapomnij, że ma być podpisany przez Ciebie i przez Rodzica. 

 

Jeśli spełniasz któreś (albo kilka) z warunków lub kryteriów, decydujących o pierwszeństwie w przypadku uzyskania równej liczby punktów:

–      Masz problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, (w tym specjalistycznej) albo,

–      wychowujesz się w rodzinie wielodzietnej lub zastępczej;

–      ktoś z Twojej rodziny jest niepełnosprawny;

–      jesteś wychowywany samotnie wychowywany(a) przez jednego z rodziców.


Przynieś także wypełnione i podpisane oświadczenie, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie tych kryteriów.

Dokumenty wymagane na tym etapie rekrutacji:

  1. Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru ), potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna

  2. OŚWIADCZENIE o spełnianiu kryteriów decydujących o pierwszeństwie przyjęcia do szkoły w przypadku równej liczby punktów (pobrane ze strony szkolnej, wypełnione i podpisane przez rodziców), wraz z wymaganymi dokumentami. Dokumenty te zostaną skopiowane na miejscu, w szkole, a oryginał zostanie zwrócony Kandydatowi

STAŻE ZAWODOWE DO WIELKIEJ BRYTANII

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowe doświadczenia szansą na przyszłość”. Projekt zakłada 4 – tygodniowy staż zawodowy w Wielkiej Brytanii we wrześniu lub październiku br.

Aktualności

Wyniki konkursu SUDOKU

10 czerwca 2017

Szkolny konkurs SUDOKU rozstrzygnięty. Tylko sześć osób spośród uczestników konkursu rozwiązało łamigłówki bezbłędnie. O klasyfikacji końcowej zadecyd...

Aktualności

Konkurs sudoku

6 czerwca 2017

LUBISZ SUDOKU?    ROZWIĄZUJESZ SUDOKU?    CHCESZ SIĘ SPRAWDZIĆ W SUDOKU?TEN KONKURS JEST DLA CIEBIE  Weź udział w VI edycji szkolnego konkursu SUDOKUZ...

Aktualności

Nagroda prezydenta

23 maja 2017

W sobotę (20 maja 2017 r.) podczas jubileuszowej edycji Easy Jazz Festiwalu uroczyście wręczono Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta Żory. Nagrodę w k...

Aktualności

„Deutsch hat Klasse” – „Niemiecki ma klasę”

17 maja 2017

WSPÓŁPRACA, WSPÓŁDECYDOWANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE – to główne zagadnienia projektu prowadzonego przez Goethe-Institut w Warszawie. W projekcie i konkursie...

Osiągnięcia uczniów

 

Partnerzy

 

Szkoła pod patronatem

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Żorskiej Izby Gospodarczej

  • Text Hover
  • Text Hover